Prawo medyczne to jedna z najdynamiczniej zmieniających się gałęzi prawa. Prawidłowe prowadzenie placówki medycznej oraz związanej z tym dokumentacji wymaga znajomości szeregu szczegółowych i często nowelizowanych regulacji prawnych. Jestem autorką ponad stu publikacji z zakresu zarządzania i obsługi placówek medycznych. Oferuję pełne wsparcie zarówno prawne, jak i biznesowe lekarzom oraz podmiotom zarządzającym zakładami opieki zdrowotnej i szpitalami.

Oferujemy

 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań, którym podlegają placówki medyczne

 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących interpretacji obowiązujących przepisów na tle faktycznie zaistniałych wątpliwości w placówkach medycznych

 • reprezentację sądową i pozasądową dla podmiotów medycznych

 • przeprowadzanie szkoleń dla personelu medycznego z zakresu obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem planowanych zmian

 

Prawo rodzinne jest bez wątpienia dziedziną najbardziej nacechowaną emocjonalnie i przez to bardzo delikatną. Masz trudności prawne w związku z zawarciem małżeństwa, adopcją, prawem do opieki nad dzieckiem lub procesem rozwodowym i podziałem majątku? Od dziesięciu lat zajmuję się prawem rodzinnym i wiem jak subtelnie poprowadzić Cię przez ten trudny proces, bez względu na to, z jakim stykasz się problemem.

Oferujemy

 • kompleksową pomoc prawną, w tym zastępstwo procesowe w sądzie w zakresie postępowań rozwodowych, spraw dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz podziału majątku wspólnego małżonków

 • reprezentację podczas negocjacji dotyczących podziału wspólnego majątku małżonków

 • doraźną pomoc prawną we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego poprzez poradę ustną bądź pomoc w sporządzeniu pisma procesowego, np. pozwu, odpowiedzi na pozew.

 

Prawo spadkowe

Postępowania spadkowe to jedne z najdłuższych i najtrudniejszych postępowań sądowych. Ich skuteczne prowadzenie wymaga nie tylko praktyki, ale przede wszystkim pełnego zaangażowania. Dysponując wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wiem jak zadbać, by postępowania te nie toczyły się z pokrzywdzeniem reprezentowanych przeze mnie klientów.

Oferujemy

 • prowadzenie postępowań w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, podziału majątku spadkowego oraz roszczenia o zachowek

 • reprezentację podczas negocjacji dotyczących umownego podziału majątku spadkowego

 • doraźną pomoc prawną z zakresu spraw spadkowych poprzez ustną poradę bądź pomoc w sporządzeniu pisma procesowego

 

Inne dziedziny prawa

Oferujemy również pełne wsparcie prawne w poniższych dziedzinach:

 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Spory sądowe
 • Prawo pracy
 • Dochodzenie roszczeń zdrowotnych i odszkodowawczych